Oblíbené odkazy
Slovo servis není zcela jednoznačné a má několik různých významů : obecně sada, soubor stolního a jídelního nádobí porcelánový servis kávový servis ve sportu synonymum pro české slovo podání, uvedení míče do hry (např. v tenisu, v odbíjené, v nohejbalu apod.) v obchodě stálá obchodní, technická a opravářská služba zákazníkům automobilový servis neboli autoservis nebo pneuservis prodejní servis odvozená slova - servisní středisko či servisní dílna servisní technik čili servisman kdysi existoval též podnik či obchodní služba nazývaná složeným slovem multiservis jiné významy informační servis neboli servis dat - zpravidla odborná informační služba, jenž se zabývá vyhledáváním, zpracováváním a zpřístupňováním různých fakt a informací (ať už zdarma či za úplatu)