Oblíbené odkazy
Rotační motory se okrajově používaly i pro pohon motocyklů a automobilů. Např. u německých závodních motocyklů Megola, vyráběných mezi lety 1921 a 1925, se montovaly do předního kola. Termínem rotační motor je někdy označován i Wankelův motor, používaný v některých automobilech, motocyklech i letadlech. Označuje se tak proto, že u něj ke stlačování směsi slouží rotační píst a první modely měly i rotující komoru. Spalovací motor je mechanický tepelný stroj, který vnitřním nebo vnějším spálením paliva přeměňuje jeho chemickou energii na energii tepelnou a na mechanickou energii působením na píst, lopatky turbíny, nebo s využitím reakční síly. Motor vykonává mechanickou práci a jako takový slouží coby pohon jiných strojních zařízení. Spalovací motory všech typů nalezly největší uplatnění zejména v dopravních a mobilních mechanizačních prostředcích všech druhů (nezávislá trakční vozidla, resp. lokomotivy, plavidla hladinová i ponorná neboli ponorky, motorová vozidla, letadla a vrtulníky, stavební a zemědělské stroje, vojenská speciální vozidla, nouzové generátory elektrického proudu atd.). Horní limit účinnosti spalovacího motoru lze odvodit z Carnotova cyklu. Vinou omezení teplot a tlaků, kterých je možno technicky dosáhnout, je jeho účinnost menší než u motorů používajících přímo jiných druhů energie než tepelné, jako je elektromotor nebo vodní motory. Na mechanickou práci je ve spalovacích motorech přeměněno 10–50 % chemické energie paliva. Nejnižší účinnost má parní stroj (do 12 %), benzínové a dieselové motory dosahují účinnosti kolem 25 %, přeplňované motory s turbokompresorem poháněným výfukovými plyny (turbo) mají účinnost kolem 35 %, letadlový turbinový motor vykazuje 20–25 % účinnosti, stacionární spalovací turbína s tepelnými výměníky může dosahovat účinnosti i přes 50 %. U těchto motorů probíhá spalování paliva přímo v pracovním prostoru motoru. Pro své vhodné vlastnosti se tyto motory prosadily hlavně jako pohonné jednotky dopravních prostředků. Vzhledem k vysokým tlakům a teplotám během spalování, které jsou nevyhnutelné na dosažení dobré účinnosti, jsou zároveň výrazným zdrojem znečišťění životního prostředí. Přímočarý vratný pohyb pístu motor s podvojnými válci čtyřdobý motor dvoudobý motor Rotační pohyb pístu Wankelův motor Reakční motory: pulzační motor spalovací turbína raketový motor